All for Joomla All for Webmasters

ساعت حضور مدیران محترم گروه های آموزشی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت حضور

1

کامپیوتر و برق

آقای دکتر جعفری

دوشنبه

11:30الی 13:30هفته زوج

چهار شنبه

11:30 الی 13:30

پنج شنبه

11:30الی 13:30

2

شهرسازی

خانم دکتر یادگار زاده

دوشنبه

10:00الی 12:00

3

حسابداری

آقای دکتر شادکامی

دوشنبه

9:00الی 10:00

سه شنبه

9:00الی 11:00

چهارشنبه

9:00الی 10:00

پنج شنبه

10:00 الی 12:00

4

مدیریت بازرگانی – روانشناسی

خانم سید النگی

دوشنبه

8:00 الی 10:00

سه شنبه

حضور کلاسی

چهار شنبه

9:45 الی 11:15

5

علوم پایه و عمومی

خانم دکتر کافی

چهارشنبه

10:00 الی 11:300

6

معماری - گرافیک

خانم دکتر علیپور

دوشنبه

12:00 الی13:30

چهار شنبه

14:00 الی16:00

پنج شنبه

11:00 الی 13:00

الی

حقوق

آقای دکتر فلسفی

دوشنبه

12:00الی 13:15

سه شنبه

8:00 الی 11:15

چهار شنبه

حضور در دانشگاه

8

عمران و نقشه برداری

آقای دکتر آزاد بیگی

دوشنبه

11:00الی 13:30

چهار شنبه

11:30الی 13:00

9

صنایع

آقای دکتر کریمی

پنج شنبه

10:00 الی12:00

10

مکانیک

آقای دکتر احراری

سه شنبه

12:00 الی 13:30

چهار شنبه

13:30 الی 15:00

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.